Monthly Archives: septembar 2014

REZIME PROJEKTA KREATIVAN DIZAJN 9 – reDIZAJN SUVENIRA BEOGRADA

Projekat KREATIVAN DIZAJN 9 – REDIZAJN SUVENIRA BEOGRADA koji smo realizovali u toku letnjeg raspusta na nekoliko lokaciju u Beogradu a uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu, Doma Omladine, Američkog kutka, Ustanove kulture Parobrod, Muzeja Grada Beograda i Beogradske Tvrđave, obuhvata neformalno obrazovanje kroz umetnost i u umetnosti. Cilj projekta je afirmacija stvaralaštva mladih kroz konstruktivan dijalog sa prošlošću.

Advertisements

REZIME PROJEKTA KREATIVAN DIZAJN 9 – reDIZAJN SUVENIRA BEOGRADA

Projekat KREATIVAN DIZAJN 9 – REDIZAJN SUVENIRA BEOGRADA koji smo realizovali u toku letnjeg raspusta na nekoliko lokaciju u Beogradu a uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu, Doma Omladine, Američkog kutka, Ustanove kulture Parobrod, Muzeja Grada Beograda i Beogradske Tvrđave, obuhvata neformalno obrazovanje kroz umetnost i u umetnosti. Cilj projekta je afirmacija stvaralaštva mladih kroz konstruktivan dijalog sa prošlošću.